Kancelář poskytuje standardně všechny služby, které by mohly podnikající subjekty vyžadovat, a jsme schopni zajistit specifické poradenství v oblasti daní a soutěžního práva, které poskytujeme za pomoci našich partnerských kanceláří. Všechny služby rovněž poskytujeme klientům v rámci Slovenské republiky.

Naše praxe zahrnuje následující oblasti a příklady typových zadání, která pro klienty zpracováváme:

Autorské právo –  příprava licenčních smluv, smluv o vytvoření uměleckého výkonu, smluv v souvislosti s přípravou filmů

Osobní údaje a implementace GDPR – příprava souhlasů se zpracováním osobních údajů a oznámení, vyjednávání a příprava vzorových smluv o zpracování osobních údajů, analýza rizik, komplexní implementace GDPR, zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů, poradenství v oblasti obchodních sdělení a problematiky spamu

Pracovní právo – vyjednávání a příprava návrhů pracovních smluv, konzultace ohledně ukončování pracovních poměrů včetně zastupování zaměstnavatelů nebo zaměstnanců

Práva duševního vlastnictví – registrace mezinárodních, EU i lokálních ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů

Právo obchodních korporací – převody obchodních podílů, příprava a revize dokumentů a smluv mezi společníky, korporátní správa (valné hromady, rozhodnutí společníků atd.), zápisy do obchodního rejstříku či rejstříku skutečných majitelů

Smluvní právo –  příprava a vyjednávání všech typů smluv upravených v příslušných zákonech a smluv typově neupravených, smluvní podmínky

Spotřebitelské právo – poradenství ohledně právních vztahů, do kterých vstupují spotřebitelé, a příprava vzorových dokumentů

Naše specializace

Máte zájem? Kontaktujte nás

Pokud vás naše služby zaujaly, máte o ně zájem či máte jakýkoliv dotaz, využijte prosím našeho kontaktního formuláře, případně telefonického kontaktu.