Kancelář poskytuje standardně všechny služby, které by mohly podnikající subjekty vyžadovat a jsme schopni zajistit specifické poradenství v oblasti daní a soutěžního práva, které poskytujeme za pomoci našich partnerských kanceláří. Všechny služby rovněž poskytujeme klientům v rámci Slovenské republiky.

Naše praxe zahrnuje následující oblasti a příklady typových zadání, která pro klienty zpracováváme:

Autorské právo –  příprava licenčních smluv, smluv o vytvoření uměleckého výkonu, smluv v souvislosti s přípravou filmů

Osobní údaje a implementace GDPR –  příprava souhlasů se zpracováním osobních údajů a oznámení, vyjednávání a příprava vzorových smluv o zpracování osobních údajů, analýza rizik, komplexní implementace GDPR, zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů, poradenství v oblasti obchodních sdělení a problematiky spamu.

Pracovní právo   vyjednávání a příprava návrhů pracovních smluv, konzultace ohledně ukončování pracovních poměrů včetně zastupování zaměstnavatelů nebo zaměstnanců.

Práva duševního vlastnictví   registrace mezinárodních, EU i lokálních ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů

Právo obchodních korporací – převody obchodních podílů, příprava a revize dokumentů a smluv mezi společníky, korporátní správa (valné hromady, rozhodnutí společníků atd.), zápisy do obchodního rejstříku či rejstříku skutečných majitelů.

Smluvní právo –  příprava a vyjednávání všech typů smluv upravených v příslušných zákonech a smluv typově neupravených, smluvní podmínky.

Spotřebitelské právo – poradenství ohledně právních vztahů, do kterých vstupují spotřebitelé, a příprava vzorových dokumentů