Veronika Rožnovská

Advokátní koncipientka

E: veronika@kastnerpies.cz

Oblasti praxe
Veronika se specializuje na pracovní právo, právo nemovitostí a právo informačních technologií. Její dosavadní praxe zahrnuje vyjednávání komerčních nájemních smluv, různé aspekty pracovněprávních vztahů, softwarové předpisy a obecnou obchodní agendu a ochranu osobních údajů.

Profesní historie
Před nástupem do advokátní kanceláře Kastner & Pieš v roce 2020 působila Veronika po většinu své profesní kariéry v renomovaných mezinárodních advokátních kancelářích v Praze.

Veronika se věnuje především práci pro klienty z oblasti IT, kde se zaměřuje na tvorbu smluv o dílo v oblasti vývoje systémů a cloudových služeb, nicméně její každodenní agenda týkající se pracovněprávních vztahů, obchodní agendy a pronájmů se týká všech našich klientů napříč obory. Veronika pomáhá našim klientům v nejrůznějších situacích týkajících se pracovněprávních vztahů, ve většině případů jde o dodržování regulatorních povinností zaměstnavatele, sjednávání komerčních nájmů v kancelářských centrech a GDPR agendu.

Vzdělání
Veronika absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Veronika rovněž získala bakalářský titul v oboru politologie a mezinárodní vztahy.

V současné době Veronika pokračuje v právnickém vzdělání v postgraduálním studiu v oboru pracovního práva na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Jazyky
Veronika mluví plynně česky a anglicky.