Jana Cimlerová

Advokátní koncipientka

E: jana@kastnerpies.cz

Oblasti praxe
Jana se specializuje na oblast zdravotnictví, farmacie a zdravotnických prostředků, compliance a obecné obchodní a občanské právo.

Jana se podílí na práci pro klienty v oboru life sciences, ale také obecného obchodního a občanského práva. Jana se denně věnuje rozličným projektům z obchodní, smluvní i regulatorní oblasti. Poskytuje klientům podporu v záležitostech zahrnujících přípravu či revizi vzorové dokumentace, poradenství ohledně komplexních distribučních schémat a souvisejících smluv, posuzování zpracování osobních údajů podle GDPR a regulatorní aspekty léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

Jana je aktivní v akademické sféře a každoročně organizuje konferenci o zdravotnickém právu pro studenty práva a medicíny.

Profesní historie
Před nástupem do Kastner & Pieš, advokátní kanceláře v roce 2021, pracovala Jana pro soukromého poskytovatele zdravotních služeb a pro místní pobočku mezinárodního výrobce kosmetiky.

Jana rovněž organizovala projekty, jako je mezinárodní letní právnická škola.

Vzdělání
Jana absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Jazyky
Jana mluvní plynně česky a anglicky.