Igor Pieš

Partner

T: +420 737 965 626

E: igor@kastnerpies.cz

Oblasti praxe
Igor se specializuje na farmaceutický průmysl, marketing a IT. Oblasti jeho právní praxe zahrnují regulaci léčiv, zdravotnických prostředků, obecnou komerční a smluvní agendu, compliance a ochranu osobních údajů.

Dále Igor poskytuje právní poradenství privátní klientele v oblasti finanční a tzv. white collar kriminality a v oblasti rodinného práva.

Igor přednáší v rámci kurzu LL.M zaměřeného na právní regulaci zdravotnictví, vede povinně volitelný seminář o regulaci léků a zdravotnických prostředků na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dlouhodobě přednáší na aktuální témata ve zdravotnictví.

Mezi Igorovy klienty patří zejména farmaceutické společnosti, které jsou členy EFPIA, společnosti sdružené v MedTech asociaci a mezinárodní inovativní společnosti.

Profesní historie
Igor začátek své profesní historie zahájil v mezinárodní advokátní kanceláři Baker & McKenzie v Praze, kde byl členem týmů zaměřených na farmaceutický průmysl, obecné komerční klienty a právo duševního vlastnictví a IT, kde mimo jiné vedl tým zaměřený na vymáhání práv duševního vlastnictví. V roce 2016 Igor založil s Patrikem Kastnerem advokátní kancelář Kastner & Pieš.

Vzdělání
Igor absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je členem České advokátní komory.

Jazyky
Igor mluvní plynně česky, slovensky a anglicky.