Novela pravidel o evidenci skutečných majitelů právnických osob

Rádi bychom Vás informovali o tom, že v návaznosti na přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. 5. 2018 (dále jen „Směrnice AML V“) došlo k novelizaci a doplnění stávající české právní úpravy v oblasti evidence skutečných majitelů právnických osob.

Číst více: „Novela pravidel o evidenci skutečných majitelů právnických osob“

Nová pravidla pro stravenky zaměstnancům

Rádi bychom Vás informovali o tom, že ve čtvrtek 19. 11. 2020 Poslanecká sněmovna schválila tzv. daňový balíček (zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony), který by měl, v případě úspěšného ukončení legislativního procesu, nabýt účinnosti od 1. 1. 2021. Součástí tohoto daňového balíčku je i úprava tzv. stravenkového paušálu, jehož cílem je rozšířit počet osob využívajících daňově zvýhodněný příspěvek na stravování, redukovat administrativu spojenou s přispíváním na stravování zaměstnanců, jakož i eliminovat některé náklady zaměstnavatele spojené s takovou podporou (především náklady a poplatky spojené se stravenkami). Číst více: „Nová pravidla pro stravenky zaměstnancům“