Oblast zdravotnictví je klíčovým zaměřením naší kanceláře. Našimi klienty je řada inovativních a generických mezinárodních farmaceutických společností a výrobců zdravotnických prostředků. Dále spolupracujeme s lokálními i mezinárodními právními poradci a doplňujeme jejich know-how v oblasti zdravotnictví v České republice a na Slovensku.

Pro tyto klienty zpracováváme veškerou právní agendu, kterou v rámci své činnosti mohou potřebovat. Naše právní poradenství zahrnuje oblasti veřejných zakázek, kde zastupujeme výhradně uchazeče a máme skvělé statistické výsledky v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Poskytujeme regulatorní právní poradenství v oblasti distribuce a reklamy léčiv a zdravotnických prostředků.. Zaměřujeme se poměrně unikátně rovněž na vztahy s HCP a HCO v oblasti vzdělávání a odborné spolupráce.

V této oblasti spolupracujeme s klíčovými experty na soutěžní právo, které je pro tuto oblast důležité z důvodu dominantního postavení na relevantním trhu a složitých vertikálních vztahů.

Díky úzké spolupráci s lokální EFPIA asociací (Asociace Inovativního Farmaceutického Průmyslu) máme příležitost účastnit se klíčových projektů v oblasti transparentnosti ve vztahu k státnímu sektoru, transparentní spolupráce s HCP a HCO a otázkám klinických hodnocení.

Patrik Kastner je dlouholetý předseda etické komise AIFP a konzultuje vznik etické komise při asociaci Czedma v souvislosti s Etickým kodexem MedTech.

Igor Pieš externě přednáší farmaceutické právo v rámci LL.M. programu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je rovněž lektorem různých seminářů zdravotnického práva.

Máte zájem? Kontaktujte nás

Pokud vás naše služby zaujaly, máte o ně zájem či máte jakýkoliv dotaz, využijte prosím našeho kontaktního formuláře, případně telefonického kontaktu.