Pro naše privátní klienty, kterými jsou typicky manažeři a podnikatelé, zajišťujeme právní agendu ohledně jejich soukromých záležitostí. Toto představuje zejména právní podporu v soukromých transakcích zahrnující bezúplatné půjčky, úvěry, dary rodinným příslušníkům či osobám blízkým, převody nemovitostí zahrnující pozemky, domy, bytové domy či byty a následné nájmy těchto nemovitých věci a či oblast dědění. Naše praxe se rozvinula rovněž v oblasti rodinného práva (rozvody, výživné, vypořádání SJM) a trestního práva.