Pro naše privátní klienty, kterými jsou typicky manažeři a podnikatelé, zajišťujeme právní agendu ohledně jejich soukromých záležitostí.

Toto představuje zejména právní podporu v soukromých transakcích zahrnující:

  • bezúplatné půjčky, úvěry, dary rodinným příslušníkům či osobám blízkým,
  • převody nemovitostí zahrnující pozemky, domy, bytové domy či byty a následné nájmy těchto nemovitých věcí,
  • oblast dědění.

Naše praxe se rozvinula rovněž v oblasti rodinného práva (rozvody, výživné, vypořádání SJM) a trestního práva.

Máte zájem? Kontaktuje nás

Pokud vás naše služby zaujaly, máte o ně zájem či máte jakýkoliv dotaz, využijte prosím našeho kontaktního formuláře, případně telefonického kontaktu.