Compliance se v posledních letech stává svébytnou oblastí, která vyžaduje právní poradenství. Compliance chápeme jako souhrn povinností v oblasti dodržování právních a etických pravidel. Naše právní služby se velmi často zaměřují na compliance v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob nebo GDPR. Nicméně velmi často působíme jako poradci při formování korporátní kultury, aby společnosti dosáhly svých cílů v oblasti etiky a compliance.

V rámci oblasti compliance nejčastěji připravujeme interní směrnice, etické kodexy, provádíme compliance audity a řešíme jejich management v rámci zahraničních poboček.

Za klíčová témata považujeme přípravu a implementaci etických kodexů, protikorupčních opatření a compliance programů a školení, management interního a externího konfliktu zájmů.

Naše kancelář je právním partnerem Compliance Asociace, která sdružuje mnoho poboček mezinárodních korporací a osob se zájmem o compliance.

Máte zájem? Kontaktujte nás

Pokud vás naše služby zaujaly, máte o ně zájem či máte jakýkoliv dotaz, využijte prosím našeho kontaktního formuláře, případně telefonického kontaktu.