Zuzana Duránik

Advokátní koncipientka

E: zuzana@kastnerpies.cz

Oblasti praxe
Zuzana se specializuje na nemovitosti, farmaceutické právo, ochranu osobních údajů, obecnou komerční a smluvní agendu a reklamu.

Její praxe zahrnuje poradenství v oblasti regulace léčiv a zdravotnických prostředků v oblasti propagačních i nepropagačních aktivit. Poskytuje klientům podporu v záležitostech zahrnujících přípravu či revizi vzorové dokumentace, smluvní dokumentace a sepisování podání státním orgánům.

Zuzana dále poskytuje komplexní právní služby v oblasti nemovitostí týkající se veškerých dispozic s nemovitostmi.

Zuzana má zkušenosti v celé řadě záležitostí týkajících se compliance. V současné době je na secondmentu v rámci compliance u významné farmaceutické společnosti, kde působí jako compliance advisor.

Zuzana se věnuje také přednášení v rámci GCP kurzu zaměřeného na klinická hodnocení.

Profesní historie
Před nástupem do advokátní kanceláře Kastner & Pieš v roce 2017 pracovala Zuzana v organizaci zabývající se klinickým výzkumem (CRO) a v advokátní kanceláři s generální praxí.

Vzdělání
Zuzana absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

V současné době Zuzana pokračuje v právnickém vzdělání v postgraduálním studiu v oboru občanského práva na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Jazyky
Zuzana mluví plynně slovensky, česky a anglicky.