Obrázek Patrik Kastner
Advokát

Patrik Kastner

Patrik absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je členem České advokátní komory a usazeným euroadvokátem, zapsaným u Slovenské advokátní komory. Patrik se specializuje na farmaceutický průmysl a zdravotnictví, obchodní právo a nemovitosti. Oblasti jeho právní praxe zahrnují regulaci léčiv, zdravotnických prostředků, pravidel reklamy, obecnou komerční a smluvní agendu, právo nemovitostí, protikorupční předpisy, compliance a ochranu osobních údajů. Patrik je dlouholetým členem a současným předsedou Etické komise Asociace inovativního farmaceutického průmyslu v České republice, která je členem evropské federace farmaceutického průmyslu EFPIA. Patrik je současně členem pracovních skupin Codes Committee a E&CC u EFPIA se sídlem v Bruselu. Patrik je pro bono právním poradcem sdružení „Život 90“, které poskytuje sociální a jiné služby seniorům. Patrik mluvní plynně česky a anglicky a má základní znalosti ruštiny.

Obrázek Igor Pieš
Advokát

Igor Pieš

Igor se specializuje na farmaceutický průmysl, marketing a IT. Oblasti jeho právní praxe zahrnují regulaci léčiv, zdravotnických prostředků, obecnou komerční a smluvní agendu, compliance a ochranu osobních údajů. Jeho praxe zahrnuje vedení smluvních jednání s dodavateli, influencery a obchodními partnery, komplexní právní poradenství na projektové bázi (např. implementace GDPR) i v rámci běžného chodu celé společnosti. Právní poradenství poskytuje vybraným soukromým subjektům v oblasti finanční a jiné kriminality a rodinného práva. Igor přednáší v rámci kurzu LL.M zaměřeného na právní regulaci zdravotnictví na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dlouhodobě přednáší na aktuální témata pro farmaceutický průmysl. Hovoří česky, slovensky a anglicky.

Obrázek Aneta Dostálová
Advokátní koncipientka

Aneta Dostálová

Aneta se specializuje na zdravotnické a farmaceutické právo, ochranu osobních údajů, správní právo, regulaci reklamy v oblasti zdravotnictví a soulad s etickými standardy ve farmaceutickém průmyslu. Její praxe zahrnuje poradenství především v oblasti regulace léčiv a zdravotnických prostředků v oblasti registrací, cen a úhrad a marketingových aktivit, a to i ve správních řízeních vedených Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Ministerstvem zdravotnictví. Vedle zdravotnictví se Aneta věnuje také obecné smluvní agendě v rámci obchodních vztahů a ochraně osobních údajů (včetně implementace GDPR). Aneta je v současné době na secondmentu v rámci compliance u významné farmaceutické společnosti. Aneta hovoří česky a anglicky.

Obrázek Kristýna Černá
Advokátka

Kristýna Černá

Kristýna se specializuje na farmaceutický průmysl, smluvní právo, ochranu osobních údajů, ale v rámci své praxe se zabývá i rodinným právem. Kristýna radí klientům ohledně regulace léčivých přípravků na předpis a zdravotnických prostředků, obecné smluvní agendy, propagačních a nepropagačních projektů, má bohatou praxi s compliance a etickými záležitostmi farmaceutické společnosti. Kristýna má dále zkušenosti s právem na ochranu osobních údajů, podílí se na celkové koncepci nastavení podnikových pravidel s ohledem na implementaci GDPR. Oblasti její právní specializace zahrnují rodinné právo, jako jsou rozvodová řízení, řízení týkající se úpravy poměrů k nezletilým a uzavírání dohod v těchto věcech. Hovoří česky a anglicky.

Obrázek Tomáš Lazár
Advokátní koncipient

Tomáš Lazár

Tomáš se zaměřuje na obchodní a korporátní právo se zaměřením na průmysl zdravotnických prostředků, farmaceutický průmysl a inovativní společnosti. Má rozsáhlé zkušenosti s korporátní správou společností, projekt managementem a otázkami distribuce. Tomáš je slovenský rodilý mluvčí a plynně hovoří česky a anglicky.